Visit Joroinen

Visit Joroinen Ry perustettiin 31.01.2019 kehittämään Joroisten matkailuelinkeinotoimintaa, muuta siihen liittyvää elinkeino- ja yritystoimintaa sekä yritysten toimintaympäristöä. Yhdistys toimii yhteistyöelimenä paikallisten yritysten kesken sekä yhteistyöelimenä muiden kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Suunnittelimme Visit Joroiselle modernille kartanopitäjälle sopivan graafisen ilmeen sekä matkailijoita palvelevan verkkosivuston.

Kuvagalleria