Tornator

Tornator on kotimainen metsänhoidon ammattilainen, jonka ydintoimintaan kuuluvat kestävä metsätalous, metsien osto ja metsänhoitopalvelut. Osana toimintaa Tornator kehittää myös tuulivoimahankkeita, vuokraa käyttöoikeuksia omilta mailta sekä myy rantatontteja.

Monimuotoisuus-ohjelman tavoitteena on turvata ja lisätä Tornatorin metsien monimuotoisuutta ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja monimuotoisuuden parantamiseksi. Ilmasto-ohjelma taas keskittyy luomaan positiivisia ilmastovaikutuksia.

Suunnittelimme ohjelmien ilmeet Tornatorin brändikirjan huomioiden ja loimme raameja viestinnälle muun muassa hankekuvauksen ja somepäivitysten muodossa. Lisäksi toteutimme infografiikkaa ja kuvituksia, sekä tuotimme sisältöä niin sosiaaliseen mediaan kuin printtiinkin.

Monimuotoisuus-ohjelmasta kuvattiin myös esittelyvideo.

graafinen suunnittelu, sisällöntuottaminen, viestintä
Kuvagalleria
Videot