Opimuseossa.fi

Opimuseossa.fi on verkkosivusto, joka tarjoaa ideoita mediakasvatukseen museoissa.  Sivusto kokoaa linkkejä museoiden avoimiin kulttuuriaineistoihin, verkkonäyttelyihin ja pelillisiin sisältöihin sekä esittelee kokemuksia museoiden, koulujen ja päiväkotien yhteistyöstä mediakasvatuksen parissa.

Opimuseossa.fi verkkosivujen visuaalisen ilmeen suunnittelu.

www-sivut
Kuvagalleria